شرکت فنون آزمایشگاهی با بهره گيري از بيش از 30 سال تجربه موفق شد طی یک دوره رشد پیوسته با سرمایه گذاریهای انجام شده در جهت توسعه درازمدت با نگرش حفظ منابع ملی، پایگاه قابل اعتمادی جهت بخش بهداشت و درمان کشور گردد.بیشتر بدانیم
تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) – کوچه یکم – پلاک 25 تلفن : 82445000 (خط ویژه)