X-plore 4700

این ماسک نیم صورت با قابلیت استفاده مجدد و با دارا بودن ایمنی و راحتی بیشتر برآورده کننده بالاترین سطح نیاز در برابر انواع گاز ها ، بخارات و ذرات معلق می باشد . ترکیبات بسیار متنوعی از فیلتر ها شامل کلیه فیلتر های مدل RD 40و یا RD 90 ( مطابق با استاندارد EN 148-1 ) قابل اتصال به این ماسکها می باشند . در صورت نیاز ، استفاده از بند های پلاستیکی محکم شونده روی سر بدون وجود آویز گردن امکان پذیر می باشد .


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط