X-plore

این نسل جدید از فیلتر ها به منظور انطباق با کلیه موارد کاربردی مصرف کنندگان ، مورد تست و آزمون قرار گرفته و به واسطه رنج وسیع تنوع این فیلتر ها کاربرد بسیار موثر آنها را در تمامی موارد استفاده ، امکان پذیر می باشد کلیه فیلتر ها به همراه لایه کربن اکتیو آنها که از نارگیل به دست می آید در داخل کمپانی Dräger طراحی ، توسعه و ساخته می شوند .


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط