FPS COM 7000

سیستم کامل ارتباطی قابل نصب بر روی ماسکهای مدل FPS 7000 و قابلیت جابجایی با امکان نصب و جداسازی بسیار آسان . این سیستم بدون نیاز به استفاده از دست و رادیو بیسیم و با کیفیت صدای بسیار بالا و حد اقل صدای اضافه امکان برقراری ارتباط بین افراد ، حداکثر تا ده نفر را میسر میسازد وجایگزین بسیار مناسبی برای ماسک FPS7000 Com میباشد.


لینک سایت منبع