آسپيراتور زنان

Aspirator3 قابل استفاده در ژنيكولوژي، نوروسرجري و ميكروسرجري (IVF ) ، در دو نوع شامل هات پليت و بدون هات پليت


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

 كنترل پيوسته فشار منفي،
سيستم قابل استريل، 
طول عمر طولاني ، 
پدال الكتريكي و بسيار بيصدا مي باشد.