Base Intensive

طراحی شده برای بخشهای ویژه NICU و ICU دارای کتابخانه دارویی با قابلیت ارتقاء، دارای پنجره جداگانه برای تعریف دارو و مقدار دوزاژ برای افزایش ایمنی
 


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

قابلیت تبدیل اتوماتیک واحدها به ml/h،
قابلیت تعریف حداقل و حداکثر به ازاء هر دارو و امکان استفاده یا عدم استفاده از Bolus،
امکان تعریف تزریق ترتیبی پمپ های سرنگ (برای جلوگیری از قطع دارو بعلت اتمام آن) 2 channel relay امکان follow up داروهای تزریق شده در طول زمان تا 16 ساعت،
امکان استفاده از بارکد خوان برای ایمنی بیشتر در استفاده از داروها،
امکان اتصال تا 20 سیستم orchestra توسط شبکه کامپیوتری و کنترل و ذخیره اطلاعات آنها توسط  IDMS (Infusion Data Management Software)