Orchestra

مجموعه هماهنگ تزریق Orchestra با قابلیت اتصال 8 ماژول DPS (تزریق با سرنگ) و یا MVP (تزریق با کمک ست سرم) و کنترل همزمان از طریق Base که به دو نوع Primea (مخصوص کارکرد در اتاق عمل) و intensive (مخصوص بخش های ویژه) طراحی گردیده است.


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط